Резултати от присаждане на коса мъже. DHI България - DHI България

Резултати от присаждане на коса мъже. DHI България

Пациент DHIBulgaria С.К        Пациент DHIBulgaria B.B      Присаждане на коса

 

Присаждане на коса мъже        Пациент DHIBulgaria Т.С      Пациент DHIBulgaria П.Т

 

Пациент DHIBulgaria Й.Й        Пациент DHIBulgaria И.Г - БЕЗ ПОДСТРИГВАНЕ       Пациент DHIBulgaria Ст.С

 

Пациент DHIBulgaria В.П        Пациент DHIBulgaria M.Л      Пациент DHIBulgaria К.Н

 

Пациент DHIBulgaria Си.С        Пациент DHIBulgaria C.C      new_maje

 

присаждане на коса         new_maje2       new_maje3

I.CH            присаждане на коса мъже

 

Присаждане на коса мъже      Присаждане на коса мъже       new_maje_s_a

 

ПРИСАЖДАНЕ НА КОСА МЪЖЕ        Присаждане на коса мъже      Пациент DHIBulgaria Е.С

 

        Присаждане на коса мъже       Присаждане на коса мъже

 

        

 

 

 

Присаждане на коса мъже        Пациент DHIBulgaria M.M       Пациент DHIBulgaria Д.К

 

Присаждане на коса мъже

 

Comments are closed.