Посетете и нашата youtube страница за повече видеа и демонстрации.

Видео демонстрация на една голяма сесия в клиниката на DHI България.

Видео демонстрация на една сесия в клиниките на DHI по света.

Comments are closed.