DHI резултати - DHI България

DHI резултати

PRP (platelet rich plasma) Кръвна плазма богата на тромбоцити.

PRP (platelet rich plasma) Кръвна плазма богата на тромбоцити. Резултати пациенти DHI България.

PRP процедура

 

Присаждане на коса мъже.Пациент DHIBulgaria И.М.

Присаждане на коса мъже.Пациент DHIBulgaria И.М

Средна процедура

Брой присадени косми: 2564

Очаква се крайният резултат.

 

Присаждане на коса мъже.Пациент DHIBulgaria К.С

Присаждане на коса мъже.Пациент DHIBulgaria К.С

Средна процедура

Брой присадени косми: …..

Очаква се крайният резултат.

 

Присаждане на коса мъже.Пациент DHIBulgaria P.M

Присаждане на коса мъже.Пациент DHIBulgaria P.M

Средна процедура

Брой присадени косми: 1039

Краен резултат. 

 

Присаждане на вежди в България. Пациент А.В.

Пациент DHIBulgaria А.В.

Процедура – вежди

Брой присадени косми: 612

Очаква се крайния резултат.

 

Присаждане на вежди в България. Пациент С.М

Пациент DHIBulgaria С.M

Процедура – вежди

Брой присадени косми: 510

Очаква се крайния резултат.

 

Присаждане на коса мъже.Пациент DHIBulgaria Г.Н.

Присаждане на коса мъже.Пациент DHIBulgaria Г.Н.

Голяма процедура

Брой присадени косми: 3264

Краен резултат.

 

Присаждане на коса мъже.Пациент DHIBulgaria Д.Г.

Присаждане на коса мъже.Пациент DHIBulgaria Д.Г.

Средна процедура

Брой присадени косми: 2014

Краен резултат.

 

 

Присаждане на коса мъже.Пациент DHIBulgaria Ч.В

Присаждане на коса мъже.Пациент DHIBulgaria Ч.В

Две малкаи процедури

Брой присадени косми от девете процедури: 3808

Краен резултат.

 

 

 

Присаждане на коса мъже.Пациент DHIBulgaria В.K

Присаждане на коса мъже.Пациент DHIBulgaria В.K.

Малка процедура

Брой присадени косми: 1190

Краен резултат.