Home » Резултати от присаждане на коса мъже.DHI България

Тук можете да видите резултатите на наши пациенти-мъже. Влезте в снимката на един пациент за да видите резултатите по месеци, както и да погледнете пациента преди присаждането.

Random images

  • 6 месеца след сесия
  • 9 месеца след сесия
  • 12 месеца след сесия
  • 12 месеца след сесия
  • Преди сесия
  • Сравнение 12 месеца след сесия
  • 2 месеца след сесия
  • 6 месеца след сесия